Hva er egentlig innholdet i fondene mine? Jeg sjekket innholdet når jeg kjøpte fondene, det kan være flere år siden. Innholdet i aktive og passive fonds endres over tid. Tid for å ta en sjekk! Danske Invest Global Sustainable Future Basisen i porteføljen min, en aktiv global indeksfond. Ikke overraskende med Alphabet og Microsoft på […]

Read more

Status portefølje pr. 30.6. 2020 Porteføljen utviklet seg bedre enn forventet hittil i år. Totalsummen er over 18% høyere enn ved inngangen av året og dermed allerede over målsetting for 2020. Målsettingen er en avkastning på 5% på fjorårets midler, pluss jevn sparing. Hovedgrunnen til den positive utviklingen hittil er en høyre sparerate enn forutsatt. […]

Read more

Stille uken før påske er roligere enn vi er vant til. Utbruddet av Corona-viruset preger verden. Når det gjelder finansmarkedene, så er det store svingninger og usikkerhet for tiden. For tobinvest ønsker jeg å belyse følgende temaer: Status portefølje pr 31. mars Min investering i Royal Dutch Shell Strategi fremover Status portefølje 31. mars Porteføljen […]

Read more

Strategi fremover Det er ekstreme svingninger på børsen i disse Korona-tidene. Min strategi for de neste månedene er som følger. I utgangspunktet skal jeg ikke selge noen av mine posisjoner. Jeg føler meg komfortabel med mine «offensive funds» i IT, Heath Care og Climate & Environment. Jeg mener disse bransjene vil stå sterk ved en […]

Read more

Tobinvest startet sin aktivitet 1. mai 2019. Aktiviteten foregår foreløpig i en lukket facebookgruppe for å teste interessen. Les mer om tobinvest her. Am 1. Mai 2019 startet tobinvest. Als erstes wurde eine geschlossene Facebookgruppe erstellt um das Interesse zu testen. Hier sind mehr Informationen um tobinvest.

Read more