Iht. strategien tilpasses porteføljen i månedsskifte mars/april.

Rebalanseringen starter med en gjennomgang av aktuelle porteføljen. Hvilke posisjoner er jeg misfornøyd med? Hva ønsker jeg å endre for perioden fremover og mot neste rebalansering i sommeren.

Porteføljen etter reduksjon i DNB Health Care og før planlagte kjøp

Fondet DNB Health Care hadde en svak utvikling i 2020, i år har den posisjonen stått veldig stille. Fondet har økt med 1,03% hittil i år. Dette er ikke så dårlig ift. en del Tek-aksjer, spesielt de siste ukene. Tidligere vurderte jeg å selge denne posten i sin helhet. Etter at volatiliteten økte de siste ukene, ble den positive verdien av en defensiv posisjon som DNB Health Care mer synlig for meg. Konklusjonen for denne rebalanseringen er at posisjonen reduseres fra nesten 10% porteføljeandel til 6%.

Siden jeg fortsatt ønske eksponering mot helsesektoren plasseres de frigjorte midlene fra DNB Health Care i ETF’en iShares Healthcare Innovation (IE00BYZK4776), og posisjonen iNovo Nordisk økes noe. ETF’en består i hovedsak av mindre amerikanske selskap i helsesektoren og har hatt en fin utvikling de siste årene.

Bildet fra nordnet.no

Bildet fra nordnet.no

I Novo Nordisk kjøpte jeg kun en liten posisjon i starten. Kursen er nærmest uendret siden kjøpet, men den norske kronen har styrket seg en del. Benytter sjansen i påske til å komme ønsket vekting på 4% nærmere.

Siste endringen denne gangen gjelder oppsparte midler siden desember. I utgangspunktet skulle disse investeres i finanssektoren og noen internasjonale vekst-/tek-selskaper. For dette formålet opprettet jeg en wikifolio som skal være klar for investering via børsen i Stuttgart i slutten av april. Innholdet i wikifolio’en er som følger.

Utviklingen i wikifolio’en har vært svak de siste ukene og det hadde vært fint å kunne ta en første posisjon allerede nå. Siden det er noe usikkerhet knyttet til godkjenningstid i sertifiseringsprosessen velger jeg å plassere midlene i mine globale fondene Danske Invest Global Sustainable Future og BMO Responsible Glb Em Mkts.

Evt. selger jeg noen av ETF’ene mine når wikifolio’en min blir tilgjengelig for investering. Her finnes generell info om wikifolio.com. På den ene siden kan det være aktuelt å selge VanEck Semiconductor.

På den andre siden hadde ETF’en Invesco Elwood Global Blockchain en enormt bra utvikling siden jeg kjøpte den i sommer 2020. Samtidig med utvikling i bitcoinprisen har denne økt over mine forventninger og dermed tatt en større andel i porteføljen min. Jeg vurdere å redusere denne posisjonen, f. eks. tar ut investerte beløpet. Foreløpig sitter jeg stille.

De øvrige fondene og aksjene i porteføljen endres ikke. Da er det bare å være tålmodig med kjøpsknappen, enten til neste rebalanseringen i sommer eller til neste større fall i S&P 500 / Nasdaq 100. Neste trigger for kjøp ved børsfall er S&P 500 under 3338 og Nasdaq 100 under 11729 poeng.

God påske!