Mål

Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig.

Investeringsklasser

Antall posisjoner begrenses for å være tett på de enkelte investeringene. Samtidig skal enkeltaksjer ikke utgjør for stor andel av porteføljen.

 • Maksimal 10 til 25 forskjellige posisjoner/investeringer
 • Øk antall posisjoner stegvis, f.eks. to pr år
 • Det er aktuelt å erstatte aktive fonds med enkeltaksjer på sikt
 • Long-term
  • Aktive fonds
   • Basis fonds som globalt eller vekstmarkeder
   • Sektorfonds hvor jeg mangler kunnskap om enkeltaksjer
  • Enkeltaksjer
   • Kvalitetsaksjer (relativt lave multipler, gode resultater, lav gjeld)
   • Vekstaksjer (økende omsetning, enestående produkter/tjenester)
 • Short-term
  • ETF’er
   • Sektorfonds for å satse på trends
  • Enkeltaksjer, instrumenter
   • Swing-trading
 • Høyrentekonto/kontanter

Fokusområder (i prioritert rekkefølge)

 1. Data/Teknologi
 2. Helsevesen
 3. Miljø
 4. Globale verdiselskaper
 5. Globale vekstselskaper

Vekting

Strategiske allokeringer (Long-term)

Kjøp

Kontantandelen reduseres hvis S&P 500 og/eller Nasdaq 100 faller under definerte grenser basert på all time High.

Salg

Hvis utsiktene for bransjer eller enkeltaksjer endrer seg betydelig, er det mulig å selge posisjoner utenfor rebalanseringstidspunktene.

Rebalansering (Long-term)

Porteføljen rebalanseres tre ganger årlig – i påske, i august og i desember.

 • Kjøp og salg av enkelte poster i porteføljen.
 • Tilpasning av evt. månedlige sparebeløp.
 • Rebalansering gjennomføres når nedre eller øvre grenser i en eller flere kategorier blir passert.
 • Rebalansering gjennomføres også innenfor kategorien i henhold til vekting av de enkelte posisjonene. Blir avviket til målvekting vesentlig blir posisjonene tilpasset.

Taktiske allokeringer (Short-term)

Kjøp og salg av enkelte poster og tilpasninger av månedlig sparebeløp, utenfor rebalanseringsperioden, skal vurderes nøye.

Taktiske endringer gjennomføres f.eks. pga.:

 • Stop-loss-vurderinger
 • Fordelaktige kjøpsmuligheter
 • Endringer i den globale økonomien
 • Endringer i lønnsomhet/utsikter for bransjer/selskaper

Belåning

Det finnes muligheter å belåne porteføljen (f.eks. på Nordnet), hvis markedssituasjonen viser ekstraordinære muligheter.

Sosiale media/nettverk

 • Sosiale medier brukes for å hente inspirasjon og for å få tilbakemelding.
 • Nettsiden tobinvest.com oppdateres med en bloggpost minst 3 ganger årlig, sammen med rebalanseringen.
 • Facebookgruppen Tobinvest oppdateres minimum med månedlig status.
 • Twitter brukes aktivt.