Endring

Begrepsendring til Core-Satellite-Strategi. Hørte begrepet i en tysk podcast og synes at dette treffer bedre enn defensiv-offensiv eller long-/short-term som jeg har brukt hittil. Endringer markert rødt.

Mål

Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig. Strategien er basert på en Core-Satellite-tankegang. Det betyr at en stor kjerne skal være basert på defensive og langsiktige investeringer. Tradisjonelt brukes passive ETF’er på MSCI World og Emerging Markets for å dekke kjernen. I Tobinvest derimot brukes aktive fonds og enkeltaksjer som er subjektiv vurdert som defensive investeringer. Satellittene kan være sektor-, trendbasert, kortsiktig osv., dvs. mer spekulativt.

Investeringsklasser

 • Maksimal 10 til 25 forskjellige posisjoner (uten høyrentekonto)
 • Øk antall posisjoner stegvis, f.eks. to pr år
 • Det er aktuelt å erstatte aktive fonds med enkeltaksjer på sikt
 • Core
  • Aktive fonds
   • Basis fonds som globalt eller vekstmarkeder
   • Sektorfonds hvor jeg mangler kunnskap om enkeltaksjer
  • Enkeltaksjer
   • Kvalitetsaksjer (relativt lave multipler, gode resultater, lav gjeld)
   • Vekstaksjer (økende omsetningsvekst, enestående produkter/tjenester)
 • Satellites
  • ETF’er
   • Sektorfonds for å satse på trends
  • Enkeltaksjer, instrumenter
   • Swing-trading
 • Høyrentekonto

Fokusområder (i prioritert rekkefølge)

 1. Data/Teknologi
 2. Helsevesen
 3. Miljø
 4. Globale verdiselskaper
 5. Globale vekstselskaper

Vekting

Strategiske allokeringer (Core & Satellite)

Kjøp

Kontantandelen reduseres hvis S&P 500 og/eller Nasdaq 100 faller under definerte grenser basert på all time High.

Salg

Hvis utsiktene for bransjer eller enkeltaksjer endrer seg betydelig, er det mulig å selge posisjoner utenfor rebalanseringstidspunktene.

Rebalansering (Core & Satellites)

Porteføljen rebalanseres tre ganger årlig – i påske, i august og i desember.

 • Kjøp og salg av enkelte poster i porteføljen
 • Tilpasning av evt. månedlige sparebeløp
 • Rebalansering gjennomføres når nedre eller øvre grenser i en eller flere kategorier blir passert.
 • Rebalansering gjennomføres også innenfor kategorien i henhold til vekting av de enkelte posisjonene. Blir avviket til målvekting vesentlig blir posisjonene tilpasset.

Taktiske allokeringer (Satellites)

Kjøp og salg av enkelte poster og tilpasninger av månedlig sparebeløp, utenfor rebalanseringsperioden, skal vurderes nøye.

Taktiske endringer gjennomføres f.eks. pga.:

 • Stop-loss-vurderinger
 • Fordelaktige kjøpsmuligheter
 • Endringer i den globale økonomien
 • Endringer i lønnsomhet/utsikter for bransjer/selskaper

Belåning

Det finnes muligheter å belåne porteføljen, hvis markedssituasjonen viser ekstraordinære muligheter.

Sosiale media/nettverk

 • Sosiale medier brukes for å hente inspirasjon og for tilbakemelding
 • Nettsiden tobinvest.com oppdateres med en bloggpost minst 3 ganger årlig, sammen med rebalanseringen.
 • Facebookgruppen Tobinvest oppdateres minimum med månedlig status.
 • Twitter brukes aktivt.