Korreksjonen kom

Korreksjonen i Nasdaq, teknologi- og vekstaksjer reduserte verdien av porteføljen min betydelig. Jeg har ikke oppdatert excel-rapporten min, men ser at flere poster er i minus hittil i år og at enkelte posisjoner er over 10% ned fra toppen. Sparer meg den oppdateringen foreløpig og fokuserer på indeksutviklingen.

Selv om jeg har skrevet bestemt at jeg skal kjøpe når indeksen er over 10% ned, så føles det tungt og jeg blir usikker.

Er strategien rett, sitter jeg med de rette posisjonene?

Samtidig kommer masse informasjon/utsagn i avisene og sosiale mediene som kan være ekstreme. Det er lett å bli påvirket og å endre atferden.

Til tross for dette skal jeg følge strategien min (denne gangen). Jeg er i aksjemarkedet siden 1998, i etterkant ser jeg at å «sitte stille i båten» hadde ofte vært det beste.

På hvilket tidspunkt var det feil å investere? Ingen? På hvilket tidspunkt ønsket du, du hadde kjøpt?

Luksus å tenke langsiktig

For å følge strategien er det viktige forutsetninger. 

Porteføljen min skal ikke være belånt for å unngå tvangsinnløsning. Jeg går glipp av gearingen med lån i gode perioder, men har råd til å sitte lenge i en nedgangsperiode.

Midlene som jeg investerer har jeg ikke behov for så langt frem jeg kan se. Poenget er det samme som med tvangsinnløste lån.

Når man er i den luksussituasjonen at man kan sitte stille i båten, kan man se på langsiktige utviklingen på børsen. Det er vanlig med korreksjoner, krakk og dips. Når man er langsiktig investor og investerer i selskap som tjener penger, tilsier all erfaring at porteføljenverdien skal øke over tid. En korreksjon kan til og med øke resultatene lengre frem i tid hvis man kjøper andeler på salg/rabatt.

“Time in the market beats timing the market.”

Hvor er vi i syklusen? Jeg vet ikke.

Diversifisering

Det sies at diversifisering er eneste gratis lunsj i finansmarkedene. Jeg hater dette! Jeg vil gjerne plukke aksjer/fonds som fungerer godt. Dem skal øke langsomt i dårlige faser og hopper opp som bitcoin i gode faser. Før dem går ned selger jeg dem og kjøper noe annet som bare går opp. Jeg skal perfeksjonere stock picking!

Men i den aktuelle korreksjonen ser jeg verdien av at porteføljen min er diversifisert med globale fonds. F.eks. Fondet DNB Health Care, som jeg vurderte å selge pga. dårlig utvikling siste årene. Den er vesentlig mindre ned enn Nasdaq. Dette gir mulighet til å rebalansere og satse på andre sektorer som kan gi et sterkere rekyl. Evt. beholder jeg dette fondet for å også være diversifisert i neste korreksjon. 

Jeg skulle ønsker jeg kunne plukke den ene aksjen som bare går opp hele tiden. Dessverre klarte jeg ikke det (denne gangen heller), dermed er det vel bare å fortsette med gratis lunsj.

Strategi fremover

Strategien fremover er uendret. Langsiktige posisjoner skal holdes uansett, kortsiktige posisjoner kan vurderes og kontantandelen reduseres mer hvis kjøpssignalene utløses. 

Neste signalene er på minus 15% og minus 20%. Hvis dette inntreffer, føles det sikkert ikke bedre enn minus 10%. 

Neste kjøpssignal på ca. 11 700 eller kommer en ny topp først?

Posisjonene som skal kjøpes blir da vurdert ift. påfyll av eksisterende, mtp. ønsket vekting, og nye investeringer.

Rebalanseringen gjennomføres som planlagt i påske. Korreksjonen gjorde at jeg fikk kjøpt allerede noen posisjoner som skulle handles i rebalanseringen. Dermed får jeg vurderer endringer i rebalanseringen på nytt når jeg ser porteføljeoversikten i slutten av mars. Godt mulig at DNB Health Care får en sjanse til…

The show must go on!