Endring Begrepsendring til Core-Satellite-Strategi. Hørte begrepet i en tysk podcast og synes at dette treffer bedre enn defensiv-offensiv eller long-/short-term som jeg har brukt hittil. Endringer markert rødt. Mål Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig. Strategien er basert på en Core-Satellite-tankegang. Det betyr at en stor […]

Read more

Iht. strategien tilpasses porteføljen i månedsskifte mars/april. Rebalanseringen starter med en gjennomgang av aktuelle porteføljen. Hvilke posisjoner er jeg misfornøyd med? Hva ønsker jeg å endre for perioden fremover og mot neste rebalansering i sommeren. Fondet DNB Health Care hadde en svak utvikling i 2020, i år har den posisjonen stått veldig stille. Fondet har […]

Read more

Korreksjonen kom Korreksjonen i Nasdaq, teknologi- og vekstaksjer reduserte verdien av porteføljen min betydelig. Jeg har ikke oppdatert excel-rapporten min, men ser at flere poster er i minus hittil i år og at enkelte posisjoner er over 10% ned fra toppen. Sparer meg den oppdateringen foreløpig og fokuserer på indeksutviklingen. Selv om jeg har skrevet […]

Read more

Mål Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig. Investeringsklasser Antall posisjoner begrenses for å være tett på de enkelte investeringene. Samtidig skal enkeltaksjer ikke utgjør for stor andel av porteføljen. Maksimal 10 til 25 forskjellige posisjoner/investeringer Øk antall posisjoner stegvis, f.eks. to pr år Det er aktuelt […]

Read more

Status pr 31.12.2020 Porteføljeverdien har økt med 25% i 2020. Jeg er svært fornøyd med utviklingen og kommenterer dette ytterliggere i annual letter for 2020. Rebalanseringen Det ble flere transaksjoner i årets siste måned: Alibaba – For min del ble det for mye støy mellom selskapet og den kinesiske regjeringen. Det er absolutt ett selskap […]

Read more

To interessante og helt forskjellige aksjer. SAP er en kvalitets-/verdiaksje mens Spotify er vekst caset. SAP er markedsleder blant forretningsprogramvarer og tilbyr f.eks. ERP-, CRM- og HR-systemer. Selskapet har en god vekst på cloud-omsetningen sin. Spotify er en strømmetjeneste for musikk og podcasts og hadde en global markedsandel på 36% i 2019. Sektoren for strømmetjenester […]

Read more

Hvorfor valgte jeg ETF’en Invesco Elwood Global Blockchain til min portefølje? Blockchain vs. Bitcoin Blockchain-teknologien virker lovende for meg. Som jeg forstår det, er desentrale lagringen og mulighetene/fleksibiliteten/uavhengigheten den fører med seg det viktige med Blockchain. Bitcoin er ett av mange potentielle Blockchain-produkter. Bitcoin er for tiden den mest populære kryptovalutaen. Det finnes mange spennende […]

Read more

For tiden jobber jeg en del med allokeringen i fonds, aksjer og kontanter. Det er alltid en avveiing for meg mellom risiko (kontanter versus fonds/aksjer), tidsbruk (fonds vs enkeltaksjer), eksponering mot bestemte sektorer og selskap og til slutt hobbyen med å være aktivt i markedet (trading). Risiko – kontanter vs. fonds/aksjer Jeg har bestemt for […]

Read more

Hva er egentlig innholdet i fondene mine? Jeg sjekket innholdet når jeg kjøpte fondene, det kan være flere år siden. Innholdet i aktive og passive fonds endres over tid. Tid for å ta en sjekk! Danske Invest Global Sustainable Future Basisen i porteføljen min, en aktiv global indeksfond. Ikke overraskende med Alphabet og Microsoft på […]

Read more