Porteføljeverdien har økt 1,2% sammenlignet med forrige måned. Dvs. at sparingen står for mesteparten av utviklingen i mars. Hittil i år er porteføljen opp 5,9%. Dette er en fin utvikling i første kvartalet. Jeg skal være fornøyd hvis det blir +20% i 2021.

Sammenlignet med relevante indekser er porteføljen min bak. Siden jeg har mer vekst enn value i porteføljen, er jeg fornøyd med å være foran Nasdaq.

Nasdaq 100: +1,58%

S&P 500: +6,02%

DAX: +9,64%

OSEBX: +8,72%

Jeg satser på at bildet snur etter hvert og at utvikling i fremtidens teknologi vil slå sykliske bransjer.

Det har vært flere transaksjoner i mars både pga. trigger-utløsing og rebalansering.

Buying the dip

Triggeren ble utløst når Nasdaq 100 falt under 12400 punkter i starten av mars. Siden fallet hovedsakelig gjaldt Tek-sektoren kjøpte jeg meg opp i en del Tek-posisjoner. 

Jeg kjøpte 

 • ETF’ene Lyxor Robotics & AI, VanEck Vektors Video Gaming eSport, VanEck Vektors Semiconductor
 • og fylte på posisjonen i Adobe.

På grunn av skattemessige hensyn solgte jeg posisjonene mine i Lyxor Robotics & AI og VanEck Vektors Video Gaming eSport. Jeg kjøpte dem tilbake på aksjesparekontoen. Når jeg kjøpte disse i sommeren 2020 var jeg ikke klar over at det er mulig å ha UCITS ETF’er på ASK. Skatte- og transaksjonskostnader er størrelser som er lett å beregne og enhver (lovlig) mulighet for reduksjon går jeg etter.

I rebalanseringen brukte jeg midler fra reduksjon i DNB Health Care og oppsparte midler for perioden januar til mars. Transaksjonene er beskrevet i eget innlegg.

Avkastningen for de enkelte posisjonene i porteføljen er som følger.

 • iShares Healthcare Innovations: Nettopp kjøpt i rebalanseringen, ingen vesentlig bevegelse enda.
 • Shopify: Falt mye sammen med Tek-sektoren. Omsetnings- og resultatvekst er intakt ifølge siste kvartalsrapporten. Det kan bli aktuelt med påfyll på denne posten ved neste anledning (rebalansering sommer eller børsfall).
 • Microsoft: Sterk utvikling til tross for fall i Tek-sektor. En av mine basisposisjoner.
 • Novo Nordisk: Økte posisjonen i rebalanseringen. Kursen er nesten uendret siden første kjøpet, men dårlig pga. valuta. Selskapet tjener penger og er godt posisjonert. Følger utviklingen videre.
 • Adobe Systems: Økte posisjonen i mars. Henter seg inn noe. Hvis oppsvingen fortsetter må jeg vurdere å redusere posisjonen i august.
 • Apple: Stabil til tross for fall i Tek-sektor. Forblir en basisposisjon.
 • Invesco Elwood Global Blockchain: Veldig sterk utvikling og jeg er skeptisk til at denne kan rettferdiggjøres. Hvis den når 100% avkastning, er det meget sannsynlig at investert beløp tas ut.
 • VanEck Semiconductor: Kortsiktig veddemål på at manglende tilbud av semiconductors fører til kursvekst. Ikke sikker at denne er i porteføljen til høsten.
 • VanEck Video Gaming eSport: Solgt med 10,9% gevinst og kjøpt på nytt. Ingen vesentlig endring siden kjøpet i mars.
 • Lyxor Robotics & AI: Solgt med 27,2% gevinst og kjøpt på nytt. Ingen vesentlig endring siden kjøpet i mars.
 • Nordea Climate and Environment: Sterk utvikling. Har noen ganger vurdert om posisjonen skal reduseres noe. Når jeg ser på innholdet av fondet ser jeg en god diversifisering (største posisjon under 3,5%) og solide selskaper. Dette fondet har ikke store posisjoner i vekstselskaper uten inntjening. Sitter stille i båten.
 • DNB Health Care: Solgte meg ned i mars. Før nedsalget var posisjonen nesten i null. Siden gevinst beregnes etter FIFO-metoden (first-in-first-out), sitter jeg med en gevinst på 19,4% på salget og resterende posisjon står i minus. Fondet hadde en grei utvikling i mars.
 • BMO Responsible Glb EM Mkts: Min investering i fremvoksende markeder har en grei avkastning hittil. Tenker at fondet er negativt påvirket at den urolige situasjonen i verden (korona + renteoppgang). Sektoren blir en langsiktig basisinvestering for meg.
 • Danske Invest Global Sustainable Future: Jeg var lei av svake utviklingen av fondet i fjor, men dem skiftet strategi og avkastningen i fondet er nå høyere enn for hele porteføljen min. Økte posisjonen ved rebalanseringen. Langsiktig kjerneposisjon.

For første gang de siste årene er jeg med mer enn 80% investert. Hørte lydboka “One Up on Wall Street” av Peter Lynch i februar og liker holdningen om å være 100% investert. Jeg får nærmere varsomt.

68% av porteføljen er investert i Core-posisjoner, mens 15% er høyere risk.

Vektingen av de enkelte posisjonene mine er som følger.

Jeg prøver å følge strategien. Dvs. kun planlagte transaksjoner og ingen følelsesbaserte handlinger. Ikke enkelt, men det hjelper å løfte blikket og se på utviklingen siden starten av bloggen i 2019.

Utviklingen hittil i 2021 har vært bedre enn i fjor. Porteføljen min har svingt mye de siste 8 ukene og det føltes delvis ubehagelig. Husk at volatiliteten skapet avkastningen. 

“Don’t be in the kitchen if you can’t handle the heat.”

God påske!