Sommeren ble vesentlig mindre volatil enn jeg forventet. Ønskemålet var å kjøpe ETF-andeler i Vanguard All-World til en lavere pris enn i slutten av juni, hvor jeg solgte en del av mine sektor-fondene. Ønsket ble ikke innfridd. Her litt mer om mine tanker før ferien 2021/06/21/rebalanseringen-sommeren-2021/

Prisen for den ønskete ETF`en ble aldri vesentlig lavere. Kursen gikk stort sett bare oppover og norske kronen svekket seg i tillegg. Jeg satt meg frister for å gjennomføre kjøpene ved minimum tre tidspunkt. Siste frist er i slutten av august og dermed vil rebalanseringen være gjennomført før denne måneden oppsummeres.

Grafen nedenfor viser utviklingen i Vanguard FTSE All-World UCITS ETF de siste tre månedene. Kursen var rundt 93 EUR når jeg startet prosessen i slutten av juni. Bevegelsene har vært mellom 93 og 98 EUR.

Bildet hentet fra nordnet.no

I tillegg har NOK svekket seg mot EUR. Det var større bevegelse i valutaendring enn i kursendring for aktuelle ETF`en.

Bildet hentet fra e24.no

Etter siste kjøpet i slutten av måneden anser jeg meg som ferdig med rebalanseringen for denne gangen og er ca. 80% investert. De øvrige 20% ligger på en høyrentekonto (ca. 0,5% i renter) og venter korreksjoner på minimum 10% i aksjemarkedet.

Læringen for denne rebalanseringsperioden kan være at salgene og kjøpene skulle vært gjennomført ved samme tidspunkt. Samtidig synes jeg det var tiltrekkende å fordele kjøpene over en lengre periode, da jeg opplevde prisingen i finansmarkedene som høyt nok. Det var en feilvurdering for denne gangen.

Det kan bli noen endringer i mine bankforbindelser de neste månedene. Sammensetningen av porteføljen skal ikke endres, men det kan bli endringer i realiserte og urealiserte kursendringer på de neste månedsrapportene. Siden porteføljesammensetning (og dermed risikoprofilen) ikke endres, anser jeg disse endringene som ikke relevant og det blir ikke detaljerte kommentarer til disse transaksjonene på bloggen min.

Da er det bare å sitte stille i båten #buyandhold