I denne rebalanseringen skal jeg fokusere på mine aktive fonds som tilhører kjernekategorien (core). Disse var tenkt som langsiktige investeringer, men jeg ønsker å forenkle denne delen av porteføljen.

Fondene skal være grunnmuren i porteføljen min og sørge for stabilitet. Følgende posisjoner tilhører denne kategorien pr mai:

  • Danske Invest Global Sustainable Future
  • BMO Responsible Glb Em Mkts
  • Nordea Climate and Environment
  • DNB Health Care

Fondet Danske Invest Global Sustainable Future utgjør 18,9% av min portefølje og har økt med 15,0% siden jeg kjøpte denne.

BMO Responsible Glb Em Mkts utgjør 13,3% og har en avkastning hittil på 9,2%.

Nordea Climate and Environment står for 9,6% og er 38,6% i pluss.

DNB Health Care utgjør 5,9% og har en avkastning på 0,9%. Her solgt jeg tidligere 40% av posisjonen med en avkastning på 19,4%.

Det meste av disse fondene ble kjøpt i 2020.

Avkastningsmessig er jeg fornøyd med Danske Invest fondet og Nordea Climate and Environment. Samtidig har Nordea fondet stått rimelig stille de siste månedene. De øvrige to er jeg mindre fornøyd med, selv om DNB Health Care hadde en god utvikling de siste månedene. Sammenlignet med en ETF på All-World Indeksen, har alle fondene mine prestert svakere hittil i år.

Fordel til en sånn ETF (børsnotert fond) er kjøp/salg på sekundet i stedet 3-5 dager oppgjørstid og vesentlig lavere gebyrer (ca. 1% årlig) mens den er i porteføljen. All-World indeksen omfatter største selskapene i verden, dermed er den bredt diversifisert både mtp bransjer og geografi.

Nasdaq indeksen slår alle fondene i denne sammenligningen. Teknologiselskap er tungt representert i All-World indeks og i andre deler av porteføljen min.

Det som virker fristende for meg med å ta inn ETF og erstatte mine aktive fonds er, forhåpentligvis en høyere avkastning, lavere gebyrer, kortere oppgjørstid, mer diversifisering og automatiske kursoppdateringer i PortfolioPerformance og Excel.

Jeg har brukt en del tid for å bestemme meg om jeg skal selge alle 4 fondene, kun enkelte eller deler av fondene.

Konklusjonen ble at jeg velger å beholde Danske Invest Global Sustainable Future. På den ene siden vil jeg se om fondsforvaltere klarer å slå indeksen med sine bærekraftige og fremtidsrettede posisjonene. På den andre siden ligger denne posisjonen i Danske Bank og vil utløse skatt hvis jeg flytter hele beløpet til annen bank. Planen er å avvente 1 år og se hvordan avkastningen blir ift. indeks-ETF’en.

Salgene og kjøpene vil jeg foreta i perioden juni til august.

Jeg har fortsatt troa på at fremvoksende markeder, helsesektoren og miljørelaterte selskaper kan slå indeksen fremover. Ved å erstatte disse fondene i kjernekategorien åpner jeg samtidig for å kjøpe posisjoner i disse bransjene i satellit-kategorien. Jeg følger spesielt de største posisjonene i de tre fondene mot relevante ETF’er. Dermed reduserer jeg antall posisjoner i kjernekategorien fra 4 til 2. ETF’en på All-World Indeks vil også være en bra benchmark for alle andre posisjonene i porteføljen min. De andre posisjonene har en høyere risiko i seg og burde dermed også har en høyere avkastning (over tid).