Status pr 31.12.2020

Porteføljeverdien har økt med 25% i 2020. Jeg er svært fornøyd med utviklingen og kommenterer dette ytterliggere i annual letter for 2020.

Rebalanseringen

Det ble flere transaksjoner i årets siste måned:

Alibaba – For min del ble det for mye støy mellom selskapet og den kinesiske regjeringen. Det er absolutt ett selskap som jeg ønsker å være investert i, men handlingene fra regjeringen utgjør en for stor/uoversiktlig risiko for meg akkurat nå.

Virtu Financial – Dette var en kortsiktig investering.

Adobe, Shopify – Disse erstatter Alibaba og Virtu Financial i porteføljen. Jeg liker lønnsomheten i Adobe og potensialet i Shopify.

Lyxor MSCI World Information – Erstattet fondet med enkeltaksjer i Tek-sektoren, først og fremst Apple og Microsoft. Disse er også de største posisjonene i denne ETF’en.

Endringene i fondene Nordea Climate, DNB Health Care, Danske Invest Global Sustainable Future og BMO Resp. Glb EM er kun justeringer. Alle sammen er fortsatt del av porteføljen min.

Totalt fører denne rebalanseringen til at jeg kommer nærmere målfordelingen min. Faktiske fordelingen vises i annual letter for 2020.

Planen fremover er å sitte med denne porteføljen til neste rebalanseringen i påske. Kun ekstraordinære utviklinger i finansmarkedet skal føre til endringer i mine investeringer før dette tidspunktet.

Godt nyttår!