Hva er egentlig innholdet i fondene mine?

Jeg sjekket innholdet når jeg kjøpte fondene, det kan være flere år siden. Innholdet i aktive og passive fonds endres over tid.

Tid for å ta en sjekk!

Danske Invest Global Sustainable Future

Basisen i porteføljen min, en aktiv global indeksfond.

Ikke overraskende med Alphabet og Microsoft på topp. Skal vi tilskrive Novo og Vestas homebias til Danske Invest? Kjøpte Novo som enkeltaksje i tillegg, Vestas er jeg også positiv til. Cisco anser jeg som solid.

Jeg er fornøyd med topp 5 utvalget og vektingen. Top 5 utgjør 21,6% av fondet, virker som en god diversifisering.

BMO Responsible Glb Em Mkts

Min satsning på økonomisk vekst og økt populasjon i Asia (og Afrika).

Tencent liker jeg, har vurdert flere ganger om den skal kjøpes som enkeltaksje. Konkluderte med at det holder med min fondsbeholdning. Den dukker vel opp en gang lengre ned på siden.

Ingen forhold til de tre neste posisjonene. Akkurat derfor bruker jeg fonds, jeg kan ikke emergings markets godt nok.

Unilever høres solide ut.

Grei utvikling i fondet siden jeg kjøpte den i sommer. Emerging Markets er en langsiktig investering for meg.

DNB Health Care

Et av de store trendene jeg ønsker å være investert i, helsesektoren.

De første 3 og Gilead har jeg hørt mye om. Johnson & Johnson og Novartis har jeg vurdert som enkeltaksjer flere ganger. Novartis hadde jeg kjøpt i fjor, hvis det ikke hadde vært for vanskelig å handle sveitsiske aksjer.

Topp 5 her har en noe høyere andel av fondet sammenlignet med de to første fondene – uansett relativt jevnt fordeling.

Liker bransjen, liker aksjene og er ikke fornøyd med avkastningen i år.

Skal prøve meg på en buy & hold.

Nordea Climate and Environment

Neste store trenden, miljø og bærekraft.

Linde hadde jeg ikke forventet i “miljøfondet” mitt. Jeg assosiere Linde med fossil gass, men dem er sikkert også stor innen bio-/naturgass.

I tillegg har vi Vestas igjen i fondet.

Fondet har hatt en utrolig positiv utvikling de siste månedene. Jeg vil være med på denne trenden også fremover, selv om jeg ikke kjenner alle posisjonene i fondet.

Posisjonene er jevnt fordelt. Dette virker fornuftig mtp. overprising av enkelte selskap i bransjen.

Lyxor MSCI World Information

Hvem skal ikke være med i Tek-sektoren? Her ligger min andel i verdens største selskap!

Alle 5 selskapene er godt kjent og jeg må ha disse i porteføljen min.

MEN! Hva skjedde med vekting av Apple og Microsoft?

Ingenting spesielt, dette fondet gjenspeiler kun en indeks. Disse selskapene har en eventyrlig marketkapitaliseringen og fondet følger med.

Noe usikker om jeg vil ha en sånn høy vekting av enkelte selskap i et fond. Vurderer om jeg heller kjøper aksjene i de aktuelle selskapene. I tillegg har jeg fulgt denne sektoren mye siden 1998.

Dette fondet er mer en kortsiktig investering. Tidligere har jeg kjøpt og solgt andeler i dette fondet flere ganger.

Lyxor Robotics & AI

Enda en trend jeg ønsker å være med på. Samtidig kan jeg lite om sektoren og de beste selskapene innen Robotics & AI.

Jeg har ingen spesiell kunnskap til de topp 5 i fondet. Jeg har hørt om Nio og Appian, hadde til og med aksjer i Nio for noen år siden.

Fondet er bredt diversifisert innenfor bransjen, når den største posisjonen utgjør 1,2%. Dette liker jeg fordi jeg er med i mange (ukjente) selskap og dermed utviklingen i bransjen.

Fondet har hatt den nest beste avkastningen i porteføljen min. Jeg blir med videre.

VanEck Vektors Video Gaming eSport

Gamig og eSport anses som en annen megatrend. Koronaperioden har forsterket den sterke utviklingen i bransjen.

Her er flere kjente posisjoner blant de topp 5. Tencent, Nvidia AMD og Nintendo er posisjoner som jeg kunne ha aksjer i.

Topp 5 utgjør, med 35,8%, en veldig stor andel av fondet. Vektingen av de enkelte selskapene er ganske lik. Jeg er fornøyd med denne fordelingen. Jeg opplever at dette fondet er veldig populær i både, Norge og Tyskland.

I denne bransjen ønsker jeg å være langsiktig investert. Samtidig er dette en bransje hvor jeg kan vurdere å kjøpe enkeltaksjer i stedet for fondet.

Long gaming og eSports!

Invesco Elwood Global Blockchain

Hvordan kan jeg være med i Bitcoin på en enkel måte? Blockchain fonds!

Her har vi samme historie som med Robotics & AI. Jeg kan for lite om sektoren, men vil være med. Jeg sammenlignet flere Blockchain- / Kryptovalutafonds før jeg valgte denne i sommeren.

Vekting av topp 5 virker diversifisert for meg og i sommer gjorte jeg også noe research ift. kjernevirksomhet i de største postene i dette fondet. Jeg får friske opp hukommelsen en annen gang.

Avkastningen i fondet har vært veldig bra de siste månedene. Ikke på samme måte som verdien i Bitcoin, men godt nok for meg.

Konklusjon

Fondene mine inneholder det jeg er ut etter, det var bra 😉

Jeg kjøper fonds for å investere i sektorer, som jeg ikke kan nok om. Dette fungerer så langt.

Når jeg investerer i flere enkeltaksjer vil jeg tar hensyn til innholdet i fondene mine. Pr dags dato har jeg tre enkeltaksjer med Alibaba, Novo Nordisk og Virtu Financial. Novo Nordisk er også blant topp 5 i DNB Health Care, totalt er denne posisjonen, med 3,1%, ikke for stor for porteføljen min.

Muligens erstatter jeg Lyxor World IT med enkeltaksjer i 2021…

Forutsetter i dag at de andre fondene vil være del av porteføljen i en lengre periode.