Ett lærerikt år for Tobinvest ble avsluttet med et godt resultat. Porteføljen er satt innenfor de parameterne som ble definert og er dermed klar for 2021.

Utviklingen og alle nøkkeltallene til porteføljen er beskrevet i årsbrevet.

Åpne annual letter for 2020 som pdf her.