Hvorfor valgte jeg ETF’en Invesco Elwood Global Blockchain til min portefølje?

Blockchain vs. Bitcoin

Blockchain-teknologien virker lovende for meg. Som jeg forstår det, er desentrale lagringen og mulighetene/fleksibiliteten/uavhengigheten den fører med seg det viktige med Blockchain. Bitcoin er ett av mange potentielle Blockchain-produkter. Bitcoin er for tiden den mest populære kryptovalutaen. Det finnes mange spennende historier rundt denne valutaen med en ukjent grunnlegger og kjente tvillinger som store investorer.

Det som jeg har lest om Bitcoin i tillegg er, at denne ikke er den teknologisk beste kryptovalutaen, dårligere sikkerhet og lavere energieffektivitet trekkes frem som ulemper. Jeg kan ikke nok om denne teknologien for å avgjøre om det er korrekt. Mitt lave kunnskapsnivå er hovedgrunnen for at jeg ønsker å investere i bransje-ETF i stedet for et enkelt selskap eller en enkel valuta.

Min konklusjon i sommeren 2020 ble dermed at jeg skal finne den rette Blockchain-ETF’en.

Invesco Elwood Global Blockchain vs. andre ETF’er

Når jeg bestemte meg for investeringen i sommeren 2020 vurderte jeg i tillegg følgende ETF’er.

  • Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
  • Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
  • Innovation Shares NextGen Protocol ETF (KOIN)

Jeg valgte Invesco Elwood Global Blockchain pga. at den inneholder færre etablerte selskap enn de andre fondene. Jeg ønsker å være med på en utvikling i en ganske ukjent bransje for min del, da skal investeringen går ut på noe annet enn etablerte selskap.

Eksponering og utvikling i Invesco Elwood Global Blockchain. Hentet fra nordnet.no 22.12.2020

To av de andre ETF’ene (BLCN og KOIN) er blant annet investert i Paypal, Nvidia, Cisco, Microsoft, Visa, Mastercard, Intel, Amazon, Oracle, Barclays, Daimler og Accenture. Flere av de selskapene er meget interessant for meg som investor. Samtidig er mange av disse allerede inkludert i porteføljen min via fonds og enkeltaksjer. For min Blockchain-investering ønsker jeg meg altså en annen eksponering enn hva som tilbys i BLCN og KOIN.

Et vesentlig moment er også at Invesco Elwood Global Blockchain er registrert i Europa. På den ene siden kan jeg har denne investeringen på aksjesparekontoen (ASK) min og dermed får utsatt skatt. Foreløpig betrakter jeg denne investeringen som kortsiktig i porteføljen min. ASK gir meg en større fleksibilitet mtp. skatt.

På den andre siden var det noe usikkerhet rundt amerikanske ETF’er og om hvorvidt disse er investerbart i Europa fremover. Jeg ville ha mulighet for å fylle på posisjonen senere. Dermed ble det ikke BLOK heller og pengene gikk inn i Invesco Elwood Global Blockchain.