Author: tobroyal

Status pr 31.12.2020 Porteføljeverdien har økt med 25% i 2020. Jeg er svært fornøyd med utviklingen og kommenterer dette ytterliggere i annual letter for 2020. Rebalanseringen Det ble flere transaksjoner i årets siste måned: Alibaba – For min del ble det for mye støy mellom selskapet og den kinesiske regjeringen. Det er absolutt ett selskap […]

Read more

To interessante og helt forskjellige aksjer. SAP er en kvalitets-/verdiaksje mens Spotify er vekst caset. SAP er markedsleder blant forretningsprogramvarer og tilbyr f.eks. ERP-, CRM- og HR-systemer. Selskapet har en god vekst på cloud-omsetningen sin. Spotify er en strømmetjeneste for musikk og podcasts og hadde en global markedsandel på 36% i 2019. Sektoren for strømmetjenester […]

Read more

Hvorfor valgte jeg ETF’en Invesco Elwood Global Blockchain til min portefølje? Blockchain vs. Bitcoin Blockchain-teknologien virker lovende for meg. Som jeg forstår det, er desentrale lagringen og mulighetene/fleksibiliteten/uavhengigheten den fører med seg det viktige med Blockchain. Bitcoin er ett av mange potentielle Blockchain-produkter. Bitcoin er for tiden den mest populære kryptovalutaen. Det finnes mange spennende […]

Read more

For tiden jobber jeg en del med allokeringen i fonds, aksjer og kontanter. Det er alltid en avveiing for meg mellom risiko (kontanter versus fonds/aksjer), tidsbruk (fonds vs enkeltaksjer), eksponering mot bestemte sektorer og selskap og til slutt hobbyen med å være aktivt i markedet (trading). Risiko – kontanter vs. fonds/aksjer Jeg har bestemt for […]

Read more

Hva er egentlig innholdet i fondene mine? Jeg sjekket innholdet når jeg kjøpte fondene, det kan være flere år siden. Innholdet i aktive og passive fonds endres over tid. Tid for å ta en sjekk! Danske Invest Global Sustainable Future Basisen i porteføljen min, en aktiv global indeksfond. Ikke overraskende med Alphabet og Microsoft på […]

Read more

Status portefølje pr. 30.6. 2020 Porteføljen utviklet seg bedre enn forventet hittil i år. Totalsummen er over 18% høyere enn ved inngangen av året og dermed allerede over målsetting for 2020. Målsettingen er en avkastning på 5% på fjorårets midler, pluss jevn sparing. Hovedgrunnen til den positive utviklingen hittil er en høyre sparerate enn forutsatt. […]

Read more

Stille uken før påske er roligere enn vi er vant til. Utbruddet av Corona-viruset preger verden. Når det gjelder finansmarkedene, så er det store svingninger og usikkerhet for tiden. For tobinvest ønsker jeg å belyse følgende temaer: Status portefølje pr 31. mars Min investering i Royal Dutch Shell Strategi fremover Status portefølje 31. mars Porteføljen […]

Read more

Strategi fremover Det er ekstreme svingninger på børsen i disse Korona-tidene. Min strategi for de neste månedene er som følger. I utgangspunktet skal jeg ikke selge noen av mine posisjoner. Jeg føler meg komfortabel med mine «offensive funds» i IT, Heath Care og Climate & Environment. Jeg mener disse bransjene vil stå sterk ved en […]

Read more