Month: January 2021

Mål Oppnå en portefølje som gir en vesentlig årlig avkastning. Avkastningen skal være minimum 5% årlig. Investeringsklasser Antall posisjoner begrenses for å være tett på de enkelte investeringene. Samtidig skal enkeltaksjer ikke utgjør for stor andel av porteføljen. Maksimal 10 til 25 forskjellige posisjoner/investeringer Øk antall posisjoner stegvis, f.eks. to pr år Det er aktuelt […]

Read more

Status pr 31.12.2020 Porteføljeverdien har økt med 25% i 2020. Jeg er svært fornøyd med utviklingen og kommenterer dette ytterliggere i annual letter for 2020. Rebalanseringen Det ble flere transaksjoner i årets siste måned: Alibaba – For min del ble det for mye støy mellom selskapet og den kinesiske regjeringen. Det er absolutt ett selskap […]

Read more