Month: April 2021

Porteføljeverdien har økt 1,2% sammenlignet med forrige måned. Dvs. at sparingen står for mesteparten av utviklingen i mars. Hittil i år er porteføljen opp 5,9%. Dette er en fin utvikling i første kvartalet. Jeg skal være fornøyd hvis det blir +20% i 2021. Sammenlignet med relevante indekser er porteføljen min bak. Siden jeg har mer […]

Read more