Status portefølje pr. 30.6. 2020

Porteføljen utviklet seg bedre enn forventet hittil i år. Totalsummen er over 18% høyere enn ved inngangen av året og dermed allerede over målsetting for 2020. Målsettingen er en avkastning på 5% på fjorårets midler, pluss jevn sparing. Hovedgrunnen til den positive utviklingen hittil er en høyre sparerate enn forutsatt.

Etter at jeg tok et stort tap i Shell tidligere i år realiserte jeg noen gevinster de siste månedene. Spesielt Microsoft og ETF’en Lyxor Robotics & AI ga fine resultater med henholdsvis 32% og 29% avkastning. Totalt er realiserte posisjoner nå akkurat i pluss med 0,3%.

Ikke realiserte poster i porteføljen viser en positiv avkastning på 10,8%. De største postene i porteføljen er DI Global Stockpicking, DNB Health Care, Nordea Climate and Environment og Lyxor MSCI World Information. VanEck Vektors Video Gaming eSport viser høyest avkastning med 28%.

Enkeltaksjene i Alibaba, Virtu Financial og Walt Disney utgjør til sammen kun 4,3% av porteføljen min.

Kontantandelen er rekordhøy med over 50% og gjenspeiler risikoappetitten min for tiden.

Refleksjoner

De siste månedene brukte jeg lite tid på enkeltaksjer og gikk dermed glipp av noen kjøps-muligheter. Det er utfordrende å finne rette balansen mellom investeringene, jobb og familieliv. I travle perioder kan det være rett for meg å prioritere investeringer i fonds og ETF’er fremfor enkeltaksjer.

For tiden viser de fleste tradisjonelle nøkkeltall at børsen er høyt priset. P/E-ratios er på rekordnivåer. Noen mener at dette er rettferdig priset pga. rekordlave renter. For meg personlig betyr dette en mer defensiv tilnærming, og leting etter selskap hvor aksjekursen samsvarer mer med resultatene etter tradisjonelle P/E-nivåer. Norske oppdrettsselskap og Sparebanker står fortsatt høyt på watchlist.

Boken Market Cycles av Howard Marks ble lest i andre kvartal. Jeg liker tilnærmingen hans om at man skal være forsiktig når mange sier “It is different this time.” Vi mennesker har tendens til å overdriver og skaper dermed utslag i ekstreme retninger, resultatet blir gjentakende sykler som under.

For meg tenderer den aktuelle syklusen mot ett toppnivå. Tradisjonelle nøkkeltall viser at markedet er høyt priset og resultatvekst fremover anser jeg som svakt.

I tillegg er jeg spent på den økonomiske og politiske utviklingen i USA, verdens største økonomi. Korona og presidentvalget kan påvirke børsene på kort sikt.

Derfor forventer jeg større kortsiktige utslag i markedet fremover. Satser på at det blir investerings-muligheter.

Når jeg ser tilbake på de siste månedene, kunne jeg har hatt mer avkastning, hvis jeg hadde hold posisjonene mine lengre. Det var et bevisst valg og redusere nedsiderisikoen (har en høy kontantandel) og å være i pluss med realisasjonene.

Strategi fremover

Jeg er tilbake i samme situasjon som i januar og februar i år. Det amerikanske aksjemarkedet (spesielt innen IT) virker mindre attraktivt for meg på kort sikt. Samtidig finner jeg ingen gode alternativer #TINA.

Månedlig sparing i DI Global Stockpicking og Sissener Corporate Bond vil jeg prioritere, så lenge jeg ikke ser spesielle muligheter #FOMO.

Delgevinster tar jeg fortløpende for å begrense nedsiderisikoen.

Følg meg gjerne på facebook og twitter.

På facebook legger jeg månedlig statusoppdateringer ut, på twitter skal jeg komme i gang denne sommeren.

Fortsatt god sommer!