Month: July 2020

Status portefølje pr. 30.6. 2020 Porteføljen utviklet seg bedre enn forventet hittil i år. Totalsummen er over 18% høyere enn ved inngangen av året og dermed allerede over målsetting for 2020. Målsettingen er en avkastning på 5% på fjorårets midler, pluss jevn sparing. Hovedgrunnen til den positive utviklingen hittil er en høyre sparerate enn forutsatt. […]

Read more