Strategi fremover

Det er ekstreme svingninger på børsen i disse Korona-tidene. Min strategi for de neste månedene er som følger.

I utgangspunktet skal jeg ikke selge noen av mine posisjoner.

Jeg føler meg komfortabel med mine «offensive funds» i IT, Heath Care og Climate & Environment. Jeg mener disse bransjene vil stå sterk ved en opptur.

Mine «defensive funds» skal ha en andel på minimum 10% i depoet mitt. Jeg vil fortsette sparing i Danske Invest Horisont 65 i 4 måneder til. Da er posisjonen, for en enkeltpost, stor nok. I mars startet jeg en månedlig spareplan i Storebrand Global Multifactor. Denne investerer 100% i aksjer.

Foreløpig blir den ingen transaksjoner med enkelte aksjer for min del. Jeg følger med på enkelte (Apple, oppdrett, banker), men skal holde meg i ro. Jeg antar at aktuelle nøkkeltall blir verdiløse når regnskapsrapporter for første halvår 2020 offentliggjøres.

Kontantandelen min reduseres nå med disiplin. Dette er det vanskeligste, siden det frister å gå all-in raskt. Jeg prøver å minne meg på mine erfaringer fra dotcom-tiden og hvor lenge perioden med fallende kurser kan fortsette.

Kontantandelen har jeg nå delt i 10 like beløp, disse skal investeres over 6-10 måneder. Hovedsakelig investerer jeg disse midlene i mine aksjefonds og ETF’er. Første av disse kjøpene ble gjort i mars.

Mine spareplaner i ETF’er og Fonds fortsetter i tillegg.

Bildet viser porteføljesammensetning pr 29. februar.

Mer info i facebookgruppen tobinvest.